Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Att fokusera ett formulärfält inuti en container som är dold

Att med JavaScript-kod försöka förändra ett objekt i en container (exempelvis en div) som är dold, är inte helt enkelt. Det fungerar bra i Firefox och flera andra webbläsare - men inte i Internet Explorer (version 6 och 7).

Jag använde följande JavaScript-kod för att fokusera ett formulärfält:

if (objTextfield) objTextfield.focus();

I Internet Explorer fick jag detta felmeddelande:

Can’t move focus to the control because it is invisible, not enabled, or of a type that does not accept the focus.

För att komma runt problemet kan man använda sig av felhantering med try catch i JavaScript, så här:

try {
	if (objTextfield) objTextfield.focus();
}
catch (err) { }

Kommentarer

Bra skit!

Att ändra en container i IE är riktigt svår...

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics