Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Få bättre koll på konfigurationen av din webbapplikation genom att använda configSource i Web.Config

All konfiguration för en ASP.NET-applikation lagras i standardläget i Web.Config. När applikationen växer tenderar dock Web.Config att växa och det blir svårare att hålla reda på informationen i config-filen. Då är det en god idé att nyttja configSource-attributet och separera konfigurationsfiler från Web.Config.

Några fördelar med att separera konfigurationsfiler i Web.Config:

  • Du får mer struktur på din konfiguration - du vet var du ska leta om något behöves ändras i en konfigurationsfil.
  • Du slipper ladda upp en ny Web.Config varje gång du har gjort en förändring i konfigurationen.

De flesta Web.Config-filer har ett appSettings-element och ett connectionStrings-element. Det kan se ut så här:

<configuration>
...
<appSettings>
<add key="KeyName" value="Key value" />
</appSettings>
<connectionStrings>
<add name="connString" connectionString="Data Source=sqlserver2008;Initial Catalog=dbExempel;User ID=user;Password=pwd" providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>
...
</configuration>

Det man kan göra i stället är att ange configSource-attributet för connectionStrings och appSettings och länka in externa konfigurationsfiler, så här:

<configuration>
...
<appSettings configSource="appSettings.Config" />
<connectionStrings configSource="connectionStrings.Config" />
...
</configuration>

Då måste konfigurationsfilerna som länkas in se ut enligt följande:

appSettings.Config:

<appSettings>
<add key="KeyName" value="Key value" />
</appSettings>

connectionStrings.Config:

<connectionStrings>
<add name="connString" connectionString="Data Source=sqlserver2008;Initial Catalog=dbExemple;User ID=user;Password=pwd" providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>

Du kan även använda dig av file-attributet för appSettings.Config. Då tillåts du ha appSettings-nycklar i Web.Config också, fast Web.Config läser in den externa appSettings.Config-filen. Kom dock ihåg att appSettings-nycklarna i Web.Config skriver över dem som finns i appSettings.Config.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics