Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Fixa buggen med overflow och vertikal scrollningslist i IE

Använder man overflow: auto på ett HTML-element (exempelvis <pre>) får man alltid en vertikal scrollningslist i Internet Explorer-webbläsare (jag har testat i version 6 och 7)  - oavsett om innehållet får plats inuti HTML-elementet eller inte. Så här kan det se ut:

IE overflow scrollningslist-bugg

Vad man kan göra är att använda overflow: visible samt overflow-x och overflow-y i stället:

pre {
overflow: visible;
overflow-x: auto;
overflow-y: hidden;
padding-bottom: 18px
}

Då slipper man den vertikala scrollningslisten. Observera att man även behöver lägga till en padding-bottom som är lika hög som en scrollningslist , det vill säga 18px. Detta för att innehållet på sista raden inte ska vara dolt.

Kommentarer

Nice, så enkelt!

I like it a lot :)

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics