Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Använd Task List i Visual Studio för uppgiftshantering

I Visual Studio finns en inbyggd uppgiftshantering som är mycket användbar. När du programmerar kan du använda dig av kommentaren TODO för att spara uppgifter som du vill göra senare. Du kan även använda HACK och UNDONE. Så här:

// TODO: Improve cache performerance.
// HACK: This works for now but need adjustments before launch.
// UNDONE: Deleted some code here.

För att se en lista på uppgifterna så väljer du View->Task List i Visual Studio och ser till att Comments är valt i dropdownrutan:

Task List i Visual Studio

Du kan ändra på inställningar för Task List under Tools->Options->Environment->Task List. Exempelvis kan du ändra namn på kommentartyperna och inbördes prioritering.

Vad gäller kommentarerna HACK och UNDONE ställer jag mig mer tvivelaktig till dem. Fulhack bör inte finnas från början och versionshantering av projekt gör att UNDONE är onödig.

Observera att Visual Studio-versioner tidigare än Visual Studio 2008 kan ha problem med dessa kommenterar. Då kan du testa att skriva exempelvis //TODO i stället, utan mellanslag i början.

Icke desto mindre är Task List ett hjälpmedel jag rekommenderar dig att börja använda redan nu!

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics