Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Hur du löser felmeddelandet "The path is already mapped in workspace"

Använder man Visual Studio tillsammans med Team Foundation Server så kan man stöta på följande felmeddelande när man ska mappa upp ett projekt lokalt:

The path X is already mapped in workspace X

Problemet beror helt enkelt på att man försöker mappa upp ett projekt till en mapp på datorn och denna mapp är redan uppmappad till ett annat befintligt projekt.

Det fungerar inte att enbart radera det aktuella workspacet - man måste även radera cachen för versionshanteringen.

För att radera cachen så raderar du innehållet i mappen C:\Documents and Settings\[User]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Team Foundation\1.0.

Ett program jag stötte på när jag skulle lösa ovanstående problem var Team Foundation Sidekicks, som kan användas för att smidigare hantera workspaces i Visual Studio.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics