Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Så åtgärdar du felmeddelandet "The type exists in both" i ASP.NET

Det kan hända att du i din utveckling stöter på detta felmeddelande:

CS0433: The type "Namespace.Classname" exists in both "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\6efa403a\2cc0cf04\App_Code.jllmzhc2.dll"
and "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\6efa403a\2cc0cf04\assembly\dl3\4a879c72\ed0e1de2_dc6dc901\Namespace.DLL"

Om du får felmeddelandet CS0433: The type [] exists in both [] and [] så löser du problemet så här:

  • Flytta ut din klass från mappen App_Code i ditt projekt till någon annan mapp.
  • Alternativt, kör kommandot Build->Clean Solution i Visual Studio.

Problemet beror på att om du har en klass i App_Code-mappen så kommer den klassen att kompileras två gånger - först i codebehind och sedan i runtime.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics