Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Att byta standardspråk på en enspråkig EPiServer-webbplats

Om du har en EPiServer-webbplats som är enspråkig så är det troligt att språket som är valt är standardspråket för EPiServer - det vill säga engelska. Detta medför att CultureInfo för webbplatsen är en-GB vilket i sin tur genererar bland annat fel format för datum - om innehållet på webbplatsen är på ett annat språk än engelska.

Ändra standardspråk i EPiServer-databasen

Det smidigaste sättet att sätta ett standardspråk i EPiServer är att gå in databasen för webbplatsen och ändra i tabellen tblLanguageBranch:

  1. Använd SQL Server Management Studio för att leta upp din EPiServer-databas och leta upp tabellen tblLanguageBranch.
  2. Högerklicka på tblLanguageBranch och välj Open Table.
  3. Om du har en enspråkig webbplats visas en rad där LanguageID-kolumnen har en-GB som värde. Byt ut en-GB mot sv-SE (eller ditt val av standardspråk) och gå ut ur tabellen igen. Klart!

Så här ska tabellen se ut om du har satt svenska som standardspråk för webbplatsen:

Tabellen tblLanguageBranch i EPiServer

Observera att detta är gjort på EPiServer CMS 5 R2 och inte testat i en annan EPiServer-version.

Kommentarer

Har aldrig använt EPIServer så det var intressant att få in inblick på hur systemet hanterar språk. Ser att det finns ett URLSegment och antar det är tillför att man ska kunna ha olika språk-versioner i olika undermappar, typ www.sidansnamn.se/en.

Men vet du om det går det att lägga in olika domäner typ www.sidansnamn.se och www.sidansnamn.com för språken?

Jesper, gällande domänhanteringen du efterfrågar så får man använda sig av en enterpriselösning av EPiServer för att få till det. Det vanligaste och smidigare sättet är dock att man har www.webbplats.com/en och www.webbplats.com/sv för sina respektive språkversioner.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics