Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Så börjar du använda namespaces och controls i Web.Config

I ASP.NET-sidor och användarkontroller kan du använda dig av Import och Register-direktiven för att hantera namespaces direkt på sidan och på så sätt få intellisense. Har du många sidor så är det dock smidigare att använda Web.Config för detta ändamål. Jag visar dig hur.

Import Namespace och Register Namespace

Du har säkert använt dig av följande kod för att importera ett namespace eller en kontroll och få intellisense direkt på en ASP.NET-sida i Visual Studio:

<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<%@ Register Namespace="Dileno.Web.Controls" TagPrefix="Dileno" Assembly="CustomControls" %>

Det fungerar bra ifall om du har få namespaces att importera och registera, men ju fler - desto jobbigare att underhålla och speciellt om du har flera sidor i din webbapplikation. Då finns det en lösning på problemet - att använda sig av Web.Config-magi!

Web.Config, namespaces och controls till räddningen

I stället för att ange samma namespaces på många olika sidor, behöver du bara ange namespaces en gång i Web.Config - och sedan fungerar intellisense på övriga sidor i webbapplikationen. Det du behöver göra är att använda dig av <namespaces> och <controls> i Web.Config, så här:

<system.web>
<pages>
<namespaces>
<add namespace="System.Data.SqlClient" />
<add namespace="System.IO" />
<add namespace="Dileno.Classes" />
</namespaces>
<controls>
<add namespace="Dileno.Web.WebControls" TagPrefix="Dileno" Assembly="CustomControls" />
</controls>
</pages>
</system.web>

Grymt smidigt och en tidsbesparare.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics