Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Så hämtar du alltid en sida från servern i stället för cachen

Vill du att en sida alltid ska hämtas från servern och aldrig ska cachas i webbläsaren så är det lätt att stöta på problem. Jag visar dig hur du löser problemet för samtliga webbläsare.

Enbart meta-taggar fungerar inte

Jag tänkte lösa det genom att använda två meta-taggar - men det fungerade först inte alls, och sedan inte i alla webbläsare.

Dessa meta-taggar fungerar inte i om du vill att en sida alltid ska hämtas från servern (både IE7 och Firefox hämtar från cachen i stället):

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

När jag upptäckte att det inte fungerade så försökte jag i stället att lägga till no-cache på serversidan i Response-headern och som cache-direktiv. Det fungerade i Internet Explorer 7, men inte i Firefox.

Lösningen för att alltid hämta sidor från servern

Det som behövs är att även använda Response.Cache.SetNoStore, så slutar sidan att cachas i samtliga webbläsare.

Den kompletta lösningen:

Response.AddHeader("pragma","no-cache");
Response.CacheControl = "no-cache";
Response.Cache.SetNoStore();

Kommentarer

var i html-dokumentet ska Response-raderna ligga?

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics