Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Så löser du problemet med EPiServer CMS 5 R2 SP1 och TypeInitializationException

Jag har i dagarna uppgraderat till senaste versionen av EPiServer, nämligen CMS 5 R2 SP1. När jag använder nya Deployment Center för att installera en ny webbplats så fungerade webbplatsen klockrent - men när jag skulle tillbaka till en ännu ej uppgraderad EPi-webbplats stötte jag på problem, nämligen följande:

[TypeInitializationException: The type initializer for 'EPiServer.DataAbstraction.UnifiedPathInfo' threw an exception.

Uppgradera din EPi CMS 5-webbplats till SP1

Efter några om och men tog jag backup på den befintliga EPi-databasen för webbplatsen och använde sedan Deployment Center för att uppgradera webbplatsen till senaste EPiServer-versionen. (I Deployment Center, välj alternativet Upgrade site with SQL Server database -> Run och välj sedan din webbplats under noden som dyker upp.) Då fungerade webbplatsen igen.

Värt att notera

Innan jag uppgraderade till senaste versionen av EPiServer stötte jag dock på ett antal tips som kan vara värda att notera:

På irc-kanalen #epicode fick jag även förslaget att dubbelkolla så att sökvägarna till CMS 5-specifika installationen var korrekta - framför allt se till att inga dubbla snedstreck (alltså \\) dykt upp.

Det kompletta felmeddelandet

Som referens, här är det kompletta felmeddelandet jag fick:

Stack trace:

[TypeInitializationException: The type initializer for 'EPiServer.DataAbstraction.UnifiedPathInfo' threw an exception.]
at EPiServer.DataAbstraction.UnifiedPathInfo.Load(String path)
at EPiServer.FileSystem.DefaultAccessControlList..ctor(String path)
at EPiServer.Web.Hosting.DirectoryAccessControl..ctor(String virtualPath)
at EPiServer.Web.Hosting.UnifiedDirectory.get_DirectoryAC()
at EPiServer.Web.Hosting.UnifiedDirectory.QueryAccess()
at EPiServer.Web.Hosting.UnifiedDirectory.QueryDistinctAccess(AccessLevel access)
at EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathVersioningProvider.GetDirectory(String virtualPath)
at EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathHandler.InitializeProviders(ProviderSettingsCollection providers)
at EPiServer.Web.InitializationModule.InitializeVirtualPathProviders(VirtualPathElement vpElement)
at EPiServer.Web.InitializationModule.Initialize(EPiServerSection config, Settings settings, ConnectionStringSettingsCollection connectionStringSettings)
at EPiServer.Web.InitializationModule.StaticInitialization()
at EPiServer.Web.InitializationModule.Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e)
at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

[Inner exception TypeInitializationException: The type initializer for 'EPiServer.CacheManager' threw an exception.]
at EPiServer.StaticCacheKey.EnsureKey()
at EPiServer.StaticCacheKey..ctor(String keyName)
at EPiServer.DataAbstraction.UnifiedPathInfo..cctor()

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics