Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Att felsöka MissingMethodException i ASP.NET

Om du får MissingMethodException på din webbplats så beror detta på att det är en binär som orsakar problemet.

Här är några tips gällande MissingMethodException:

Tredjepartskomponenter?

Har du nyligen installerat tredjepartskomponenter på webbplatsen? Undersök om dessa kan ha upphov till problemet.

Jämför assemblys

I Web.Config (under <runtime>) finner du alla assemblys och deras versioner. Jämför dessa med de motsvarande fysiska binärerna som finns i bin-mappen.

Vilken metod saknas var?

ASP.NET-errorsidan talar om vilken metod som saknas. Errorsidan talar även om var metoden anropas någonstans. Ta en noggrann titt här.

Loggning

Om du använder loggning - ta en titt i loggfilen. log4net är ett utmärkt verktyg för loggning. Jag har skrivit om log4net tidigare.

Reflector

Använd Reflector för att undersöka olika versioner av samma binär. Detta verktyg är absolut oumbärligt för att göra en djupdykning i vad som faktiskt sker i metoder, med mera.

Övriga tips

Debugging a MissingMethodException, MissingFieldException, TypeLoadException

I mitt fall så fick jag MissingMethodException på grund av att en metod anropades från en klass som inte ens användes. Det jag gjorde var att radera binären som klassen fanns i - och detta löste problemet.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics