Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Automatisk inloggning på en EPiServer-webbplats

Det finns vissa fall när du vill att inloggningen till en EPiServer-webbplats ska ske automatiskt, exempelvis när det handlar om ett intranät. Det som då behövs är att göra inställningar i IIS och i Web.Config för webbplatsen.

IIS-inställningar

I IIS, gå in i egenskaperna för din webbplats. Välj Directory Security -> Edit (under Anonymous access and authentication control) och se till följande:

  • Anonymous access ska ej vara ikryssat
  • Digest authentication och Basic authentication ska inte heller vara ikryssat
  • Integrated Windows authentication ska vara ikryssat

Bild på inställningar för Authentication Methods i IIS

Web.Config-inställningar

I Web.Config för EPiServer-webbplatsen behövs följande:

  • WindowsRoleProvider ska användas för rollhantering
  • Windows-autentisering ska vara aktiverat

Använd WindowsRoleProvider

Under <system.web> finns elementet roleManager där du kan ange ett antal inställningar för vilken rollhantering som ska användas på webbplatsen. WindowsRoleProvider ska vara standardhanteraren. Så här ska sektionen i Web.Config se ut:

<system.web>
<roleManager enabled="true" defaultProvider="WindowsRoleProvider" cacheRolesInCookie="true">
<providers>
<clear />
<add name="WindowsRoleProvider" applicationName="EPiWebsite" type="EPiServer.Security.WindowsRoleProvider, EPiServer" />
</providers>
</roleManager>
</system.web>

Det är även en god idé att elementet membership (ligger nedanför roleManager i Web.Config) använder sig av WindowsMemberShipProvider.

Windows-autentisering

Det sista steget för att slippa inloggningsrutan till en EPiServer-webbplats är att använda sig av Windows-autentisering i stället för Forms. Det gör du genom att använda dig av elementet authentication:

<authentication mode="Windows" />

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics