Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Build Events i Visual Studio och Command copy exited with code 1

Build Events i Visual Studio är ett trevligt sätt att köra vissa script när man bygger ett projekt. Du hittar Build Events genom att högerklicka på ditt projekt i Visual Studio, välja Project Properties och sedan fliken Build Events.

Jag stötte på två felmeddelanden när jag skulle bygga ett projekt som hade en händelse kopplat till sig.

Det händelsen gjorde var att helt enkelt kopiera innehåll från en mapp i projektet och klistra in det i rotmappen. När jag byggde projektet fick jag först detta felmeddelande:

Command copy exited with code 1.

Jag upptäckte att om jag raderade denna händelse så fungerade det att bygga projektet. Detta är vad man dock bör tänka på när man använder sig av build events i Visual Studio:

  • Se till att hantera mellanslag, exempelvis genom att använda dubbla citattecken:
    copy "sökväg/fil.*" "nysökväg"
    Ett annat lite omständigare sätt att hantera mellanslag på är att helt enkelt inte ha mellanslag i mappnamn, filnamn, användarnamn med mera.
  • Se till att mappen du skriver till inte har skrivskydd.

För min egen del fungerade inget av ovanstående - jag fick ta bort händelsen och manuellt kopiera de filer som skulle kopieras när projektet skulle byggas. Jag stötte dock på ett till problem som var ett hinder för att projektet byggdes - nämligen följande:

The "Exec" task needs a command to execute.

Detta felmeddelande berodde på att det fanns en ny rad i händelsen, som annars var tom. Ta bort den tomma raden och det fungerade att bygga projektet.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics