Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Lös problemet Token StartElement in state Epilog i ASP.NET

Om du jobbar med ASP.NET och XML så kan du stöta på följande felmeddelande:

Token StartElement in state Epilog would result in an invalid XML document.

Detta felmeddelande dyker oftast upp när något av följande inträffar:

  • Du har inget startelement i ditt XML-dokument
  • Du stänger inte XML-element ordentligt

Följande metoder ska du använda dig av så fort du skriver till XML-dokument på något sätt:

  • WriteStartDocument
  • WriteEndDocument
  • WriteStartElement
  • WriteEndElement

Samtliga metoder finns i XmlWriter-objektet.

Var noga med att öppna och stänga XML-dokumentet och element i själva dokumentet, så kommer du att lösa problemet.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics