Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Rätt kompetens vid rätt tillfälle för ökad produktivitet och högre kvalité

När man jobbar med ett projekt är det mycket viktigt att hela tiden vara produktiv och att leverera ett kvalitativt arbete. Detta kan åstadkommas med olika stora arbetsinsatser beroende på vilken projektmodell man väljer, men man kan även påverka genom att se till att rätt kompetens är på rätt plats i projektet. I webbprojekt är det särskilt viktigt att skilja på tre olika kompetenser - systemutveckling, gränssnittsutveckling och grafisk design.

Roller i webbprojekt

I ett typiskt webbprojekt som handlar om produktion av en webbplats ingår oftast

  • projektledare
  • designer
  • gränssnittsutvecklare
  • systemutvecklare

Övriga projektmedlemmar som bör förekomma är

  • teknisk projektledare
  • systemarkitekt
  • interaktionsdesigner
  • testare

Lite beroende på webbprojektets karaktär finjusteras behovet av de olika kompetenserna.

Jag tänkte särskilt gå in på vikten av att förstå vad en designer, gränssnittsutvecklare och systemutvecklare gör i ett webbprojekt - och hur man på bästa sätt använder dessa kompetenser.

Jag ska förtydliga att en gränssnittsutvecklares och en systemutvecklares arbetsuppgifter till stor del består av programmering. En gränssnittsutvecklare arbetar med det som syns utåt - det yttre lagret - det vill säga programmering av den grafiska designen och hur väl en webbplats syns i sökmotorer (bland annat). En systemutvecklare jobbar med det bakomliggande lagret som inte syns, men i högsta grad märks. Det handlar bland annat om databaskopplingar och logik för att hantera vad som sker när en besökare interagerar med webbplatsen, exempelvis skickar iväg ett formulär.

Ett vanligt missförstånd i webbprojekt

Om och om igen stöter jag på webbprojekt där de olika kompetenserna grafisk design, gränssnittsutveckling och systemutveckling slås ihop och får utföras av en person. Jag skulle vilja säga att det är fel att låta en person jobba med vitt skilda kompetenser. Det är i väldigt få fall resultatet blir bra och dessutom inom tid och budget för projektet.

Jag är medveten om att det finns många mindre byråer där det krävs flexibilitet och en bred kunskap hos den specifika projektmedlemmen, för att kunna utföra jobbet. På större byråer är denna flexibilitet och kunskap vanligt förekommande också - men jag lovar - någon del i projektet kommer att bli lidande om en och samma person ska utföra arbete som tre personer normalt sett bör göra.

Varför är det så här då?

Det behövs expertis inom olika kompetenser

För att man ska kunna vara så effektiv och produktiv som möjligt i projekt så krävs det att rätt kompetens jobbar med rätt uppgifter. Detta innebär att den som är expert inom ett område jobbar med just det området - och inget annat. För att åstadkomma detta behövs självfallet projektmedlemmar med rätt expertis, och i webbprojekt innebär detta att så olika kompetenser som grafisk design, gränssnittsutveckling och systemutveckling bör utföras av åtminstone en person per kompetens.

Om man inte har kompetensen i huset så finns det bra expertis att få tag på utifrån till en godtagbar penning. Man behöver inte alltid anlita dyra konsulter för att utföra jobb, även om en duktig konsult innebär att jobbet blir väldigt väl genomfört.

Skilj på designers och utvecklare!

Vad gäller kompetenserna grafisk designer, gränssnittsutvecklare och systemutvecklare så går de hand i hand - vilket troligtvis är anledningen till att ett missförstånd gällande dessa kompetenser finns. Det råder en generell tro att kan en person ebbdesign så kan den också webbutveckling. Fel! Webbdesign jobbar en grafisk designer med. Webbutveckling är det en programmerare jobbar med.

Just uttrycket programmerare är ett i många fall vedertaget (och ofta felaktigt) uttryck för någon som utvecklar webbplatser - det vill säga både gränssnittsutvecklare och systemutvecklare. Det är viktigt att skilja på dessa olika kompetenser och få en förståelse för dem, för att kunna leverera mer framgångsrikt i webbprojekt.

Det finns givetvis undantag - en designer kan vara en god gränssnittsutvecklare eller tvärtom. Däremot är en designer eller gränssnittsutvecklare sällan en bra systemutvecklare.

Huvudregeln när ett projektteam ska sättas ihop, bör vara att olika personer behövs för dessa olika kompetenser - alltså grafisk design, gränssnittsutveckling och systemutveckling.

Slutresultatet blir bättre

Genom att skilja på olika kompetenser och ha expertis inom de olika kompetenserna som krävs i ett webbprojekt är det större sannolikhet att projektet blir framgångsrikt. Det kan till en början vara knepigt med intern kommunikation mellan de olika kompetenserna, men det handlar om att utbilda varandra så att de olika projektmedlemmarna får förståelse för vad övriga personer i projektet gör - och hur alla kan interagera med varandra.

Slutresultatet kommer att innebära en vinst i produktivitet, med högre kvalité på projektet och en kund som är nöjd.

Kommentarer

Helt rätt! Jag sitter som egen konsult och gör allra helst back end-jobb men de flesta kunder vill ha någon som gör hela jobbet. Då åker man på att göra allt ifrån design, css-er och databasmeck och till på köpet projektledning.
Det skulle bi billigare och effektivare med en uppdelning.
problemet är att många kunder bagatelliserar exempelvis design. "Du kan väl slänga ihop nåt snyggt!" "Det är inte så noga!"

Så - front-endare och projektledare - välkomna att maila ;)

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics