Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Så skriver du ut HTML i Flash med WriteRaw-metoden

Man vill ofta att Flash-filmer ska vara flexibla och hämta data från en dynamisk XML-fil. När man jobbar med Flash och XML kan man dock stöta på problem vad gäller HTML-formatterad text som ska hämtas från en XML-fil.

Jag har tidigare skrivit om hur du skriver ut HTML-kod som ligger i XML-block. Det man gör är att använda sig av CDATA och bädda in HTML-kod i CDATA-blocket. Det fungerar dock inte alltid.

I mitt fall byggde jag en ashx-handler som returnerade XML-data. En del av XML-datan skulle vara HTML-formaterad text som skulle visas i Flash-filmen. Jag använde mig av XmlWriter och WriteCData-metoden i ASP.NET för detta ändamål - precis som man ska - men HTML-formateringen i Flash-filmen uteblev och i stället renderades alla taggar tillsammans med texten.

Efter en stunds testning kom jag fram till att man kan använda sig av WriteRaw-metoden i stället. Exempel:

_xmlWriter.WriteStartElement("slide");
_xmlWriter.WriteStartElement("message");
_xmlWriter.WriteRaw("<p>Test:</p><ul><li>First item</li></li>Second item</li></ul>");
_xmlWriter.WriteEndElement();
_xmlWriter.WriteEndElement();

Notera att det är viktigt att XML-datat är korrekt formatterat och validerar när du använder dig av WriteRaw-metoden. Annars är risken för problem överhängande.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics