Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Arkiv för april 2009:

Så aktiverar du Windows-autentisering för IIS 7

Om du nyligen har aktiverat IIS 7 och vill köra en webbapplikation som kräver Windows-autentisering så kommer du initialt att stöta på problem - I IIS 7 är Windows-autentisering som standard inaktiverat.

Om du i Internet Information Services går in under Authentication för din webbplats så kommer där enbart att finnas tre alternativ - och inget av dem är Windows Authentication.

Det finns flera sätt att aktivera Windows-autentisering på. Microsofts artikel om hur du konfigurerar Windows-autentisering i IIS 7 är bra läsning, men det finns ett enklare sätt än det som beskrivs i nämnda artikel. Nämligen att via Program och funktioner i Kontrollpanelen aktivera de autentiseringsmöjligheter du behöver för din IIS 7:

 • Gå till Aktivera Windows-funktioner under Kontrollpanelen->Program och funktioner->Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner
 • Leta upp Security under Internet Information Services->World Wide Web Services
 • Klicka i Windows Authentication och tryck OK.

Om du behöver aktivera fler autentiseringsmöjligheter aktiverar du dem under samma nod. I IIS 7 har du nu möjlighet att aktivera Windows-autentisering för din webbplats, via Authentication.

EPiServer, IIS 7 och ClassFactory not initialized

Om du får felmeddelandet ClassFactory not initalized när du försöker köra en EPiServer-webbplats så beror det troligtvis på att du har fel Web.Config-inställningar för din webbplats.

Det kompletta felmeddelandet lyder:

EPiServer.BaseLibrary.ClassFactoryException: ClassFactory not initialized

Det som oftast har hänt är att webbplatsen körs med fel Web.Config-inställningar för den webbserver webbplatsen ligger på. Det är troligt att en webbplats som tidigare körts på IIS 6 genererar ovanstående felmeddelande i IIS 7.

Det finns flera sätt att lösa detta på:

 • Genom att uppdatera Web.Config med rätt inställningar för IIS 7.
 • Genom att köra webbplatsen i en Application Pool med stöd för IIS 6.

Rekommendationen från EPiServer är att uppdatera Web.Config med inställningar för IIS 7. EPiServer har publicerat ett dokument gällande skillnader mellan IIS 6 och IIS 7, där du kan läsa närmre om de förändringar du behöver göra.

Ett annat sätt att lösa problemet på är att aktivera stöd för IIS 6-motorn i nya IIS 7. Det gör du så här:

 • Gå till Aktivera Windows-funktioner under Kontrollpanelen->Program och funktioner->Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.
 • Expandera noden Internet Information Services->Web Management Tools och kryssa i IIS 6 Management Compatibility. Tryck OK.
 • I IIS 7, högerklicka på din webbplats, Välj Manage Web Site->Advanced Settings och välj Classic .NET AppPool under Application Pool. Klart!

Vilket sätt du föredrar beror på hur mycket av IIS 7:s funktionalitet du behöver, samt vilken webbserver webbplatsen ska ligga på när den lanseras.

Så aktiverar du ASP.NET och IIS i Windows Vista - enkel checklista

Det är onödigt krångligt att aktivera de moduler som behövs för att få ASP.NET och IIS att köra i Windows Vista. Här är en enkel checklista över det du behöver göra nästa gång du vill få igång ASP.NET och IIS 7 i operativsystemet:

De Windows-funktioner som ska aktiveras är följande:

 • Internet Information Services
 • Under World Wide Web Services, kryssa i Application Development Features, så att .NET Extensibility, ASP.NET, ISAPI Extensions och ISAPI Filters är ikryssade.

Se bild:

Aktivera Internet Information Services och Application Development Features

Taskbar Shuffle ger ordning i aktivitetsfältet

Taskbar Shuffle är ett program som det är lätt att älska. Det här lilla programmet låter dig nämligen ordna om programmen som finns i aktivitetsfältet i Windows. Med hjälp av Taskbar Shuffle kan du alltså byta plats på program efter ditt eget tycke.

Detta ger dig bättre koll på var i aktivitetsfältet du har vilket program, något som är absolut nödvändigt om du har många program uppe och har svårt att hitta till rätt program direkt när du behöver göra något.

Utöver att ordna om programmen i aktivitetsfältet kan Taskbar Shuffle även detta:

 • ordna om ikoner i meddelandefältet
 • mittenklick för att stänga program direkt i aktivitetsfältet
 • gruppera uppstartade program i aktivitetsfältet

Ladda ner Taskbar Shuffle

Vikten av en tydlig specifikation i dina projekt

Specifikation är något många ser som tråkigt. Det är en av orsakerna till varför projektledare ofta väljer att delge en specifikation muntligt. Det finns dock ett antal problem med detta. Vem dokumenterar? Vad händer om det sker tillägg? Hur håller man koll på helheten?

Om du vill vara seriös, tidseffektiv och leverera ett projekt som har ett bra helhetstänk, måste du specifiera tydligt och se till att specifikationen finns i skriftlig form.

Detta innebär att det initialt tar mer tid att skriva en specifikation. I mindre projekt, eller projekt med en begränsad budget, är det lätt att förbise specifikationsfasen. Inget kan vara mer fel i ett projekts uppstartfas än att skippa en skriftlig specifikation - hur du än vrider och vänder på det så kommer du och dina projektmedlemmar i slutändan att ha sparat tid genom att se till att en tydlig specifikation har funnits till hands när projektet väl satt igång.

Detta är några av fördelarna med att ha en tydlig, skriftlig specifikation på plats när produktionen av ett projekt sätter igång:

 • Projektmedlemmarna vet vad de ska göra
 • Projektmedlemmarna vet hur de ska göra
 • Projektmedlemmarna får en bättre förståelse för helheten
 • Risken för missförstånd och fel minimeras
 • Det är lätt att gå tillbaka till specifikationen om man har glömt något
 • Det är lätt att utöka specifikationen

Så, nästa gång du kommer på dig själv med att ta en specifikation muntligt - gör om och gör rätt. Nästa gång någon försöker ta en specifikation muntligt med dig - be om den skriftligen istället. Ni kommer att vinna i produktivitet.

Dyrbar projekttid kommer att sparas och kunna nyttjas bättre.

EPiWiki - nyttigt om EPiServer

Jag skulle vilja göra EPiServer-utvecklare (och fler därtill) uppmärksamma på EPiWiki, en webbplats där Mattias Lövström delar med sig av kodsnippets gällande CMS:et EPiServer, samt publicerar information om nyttiga verktyg och annat som underlättar i en utvecklares vardag.

Jag har haft förmånen att jobba tätt ihop med Mattias Lövström i ett flertal projekt och tycker det är riktigt grymt att han nu även delar med sig av sina kunskaper på Internet.

Tills RSS:en är implementerad (hint hint, Mattias) , bokmärk wikin så länge!

Mullvads VPN-tjänst inte vad jag trodde den skulle vara

Jag har varit mycket positiv till Mullvads VPN-tjänst sedan jag skaffade den för två veckor sen. Tjänsten har mestadels fungerat klockrent, gett mig den bandbredd jag velat ha och den anonymitet jag eftersträvar. Framför allt var jag nöjd när det stod klart för mig att Mullvad inte sparade trafikuppgifter från sina användare.

Jag har dock ett problem med Mullvad. Mullvads VPN-tjänst har nämligen en bandbreddsbegräsning på 50 GB.

När denna begränsning är nådd slutar tjänsten att fungera - oavsett om du har betalat för resten av månaden. För 50 kr i månaden förväntar jag mig att tjänsten ska hålla vad den lovar - anonymitet när jag surfar. Jag skulle definitivt kunna betala mer än 50 kr i månaden för Mullvad om jag hade helt fri bandbredd.

Jag ska dock inte klaga för mycket. Mullvad är en utmärkt tjänst för de flesta - för många räcker deras bandbreddsbegränsning alldeles utmärkt. Dessutom är tjänsten väldigt ny på marknaden och erbjuder mig veterligen ett bättre alternativ än Relakks och Dold. Från här och nu tror jag att Mullvad bara kommer att utvecklas till det bättre.

Till dess att Mullvad tillgodoser mig med precis det jag vill ha får jag dock se mig om efter alternativ.

Vilken VPN-tjänst använder du?

Bredbandsleverantörer frångår Ipred-lagen

Bredbandsleverantören Bahnhof gick i veckan ut och sa att de inte sparar sina kunders IP-nummer, vilket innebär att Bahnhof på begäran inte skulle kunna lämna ut information om sina kunder. Bland andra SVD rapporterade om detta. Nu har även Bredband2 gått ut och sagt att de inte sparar information om vilken Internettrafik deras kunder genererar.

Detta innebär alltså att kunder till Bahnhof och Bredband2 surfar anonymt.

Efter närmre efterforskning visar det sig att Bahnhof och Bredband2 bara följer lagen om elektronisk kommunikation, som kräver att trafikuppgifter från användare inte lagras längre än absolut nödvändigt.

När börjar fler bredbandsleverantörer följa lagen?

Att surfa anonymt och VPN-tjänster som loggar information om dig

Jag skrev tidigare om Ipred-lagen och att surfa anonymt med VPN-tjänster.

Det har senaste tiden uppstått ett antal frågor kring anonymitet på Internet och om man verkligen är anonym om man använder sig av en VPN-tjänst.

Dold och Relakks kan lämna ut information om dig

Använder du dig av anonymitetstjänster som Dold.se och Relakks är du inte helt säker. Båda tjänsterna har sina säten i Sverige och lämnar ut kundinformation om kunden misstänks för allvarligare brott. Detta innebär att dessa VPN-tjänster loggar information om dig och det du gör på Internet - trots att du egentligen ska vara helt fri från sådant.

Det är dock viktigt att påpeka att information VPN-tjänster kan lämna ut om dig måste vara på grund av misstanke om brott som genererar minst två års fängelse (enligt Relakks FAQ).

Mullvad sparar inte trafikuppgifter

VPN-tjänsten Mullvad säger att man är helt anonym hos dem och att de inte sparar trafikuppgifter. Personligen upplever jag att Mullvad är stabilt och förhållandevis snabbt - en tjänst som jag kan rekommendera.

FRA-skydd

Vad gäller datasäkerhet och anonymitet är webbplatsen FRA-skydd en bra resurs med mycket nyttigt. Där finner du mer ingående information om såväl anonymitet på Internet som i telekommunikation.

Att sätta rättigheter i EPiServer

Har du stött på en Windows-inloggningsruta någon gång när du surfat till EPiServers admin- eller redaktörsläge? I så fall har du haft rättighetsproblem. Lösningen är också enkel.

Det är viktigt att komma ihåg att rättigheter i EPiServer kan ställas in i två steg:

 • Under Access Rights i adminläget (Set Access Rights)
 • I Web.Config, under <locations>

Under Set Access Rights ger du specifika användargrupper rättigheter i EPiServer-trädet, medan du i Web.Config ger rättigheter till fysiska mappar för webbplatsen.

Lösningen för att sätta korrekta rättigheter är följande:

 • Se till att användaren är medlem i en grupp som har åtkomst till administrationsläget, eller redaktörsläget och de rättigheter användaren ska ha där. Detta ändrar du under Set Access Rights.
 • Lägg till gruppen för vald mapp (location) i Web.Config.

Så här kan det se ut i Web.Config för exempelvis admin-mappen (där SpecificAdmins är den skapade gruppen):

<location path="myui/admin">
<system.web>
<authorization>
<allow roles="WebAdmins,Administrators,SpecificAdmins" />
<deny users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>

När EPiServer ger dig 404 för en fil som existerar

Om du på en EPiServer-webbplats inte kan surfa till en fil som du vet existerar, så beror det ofta på avsaknad av konfigurationsinställningar i Web.Config.

Problemet ter sig som så att du exempelvis har en flash-film som helt enkelt inte visas, och när du surfar till den får du bara ett 404-felmeddelande.

Problemet löser du genom att lägga till den aktuella filens filändelse som http-handler i Web.Config och mappa filändelsen mot EPiServers StaticFileHandler, som finns i EPiServer.Web.StaticFileHandler. Så här:

<add path="*.swf" verb="GET,HEAD" type="EPiServer.Web.StaticFileHandler, EPiServer" />

Notera att EPiServers StaticFileHandler är ett substitut för System.Web.StaticFileHandler. Stöter du på problem med filhanteringen i EPiServer kan det vara värt att testa StaticFileHandler:n i ASP.NET i stället.

Anonym surfning, VPN-tjänster och Ipred - att tänka på

I och med att Ipred-lagen trädde i kraft den första april så blev VPN-tjänster för anonym surfning väldigt eftertraktade. Det har bloggats friskt om anonyma VPN-tjänster, bland annat hos Tommy K Johansson. Personligen värnar jag om min integritet och har de gångna dagarna testat VPN-tjänsten som erbjuds av Mullvad.net. Jag är tyvärr inte helt nöjd, då jag betalat för tjänsten men inte kan använda den.

Det som man bör tänka på i detta läge gällande de VPN-tjänster som erbjuds är följande:

 • Så gott som alla VPN-tjänster är överbelastade just nu (april 2009), på grund av kundtillströmningen efter 1:a april. Förvänta dig inte att få snabb support om den tjänst du väljer inte fungerar som tänkt.
 • Du kommer inte kunna få ut samma hastighet på ditt Internet som tidigare om du använder dig av en VPN-tjänst.
 • De flesta VPN-tjänster har begränsad bandbredd. Du kommer helt enkelt inte att kunna använda samma bandbredd som tidigare.
 • Du kommer att stöta på problem med e-postutskick (SMTP-server som inte fungerar) och att spela spel online (för hög ping).
 • Tjänsterna kostar från cirka 50 kr och uppåt per månad.

Lista på VPN-tjänster

Här är en lista på VPN-tjänster:

Läs mer i IDG:s test av VPN-tjänster.

Mittenklick och Logitech SetPoint

För oss som använder Logitech-produkter såsom möss och tangentbord så finns verktyget Logitech SetPoint, som är till för att göra lite mer avancerade inställningar för periferienheter från Logitech.

Jag använder både Logitech diNovo Edge och en MX 510-mus, så jag har SetPoint installerat.

Plötsligt så slutade mittenklick på musen att fungera för mig - åtminstone i alla andra webbläsare än Microsofts varianter. Jag använder mittenklick för exempelvis öppna nya tabbar i Firefox - något som alltså inte alls fungerade.

Lösningen på det hela är denna:

 1. Starta Logitech SetPoint.
 2. Välj fliken My Mouse. Du har nu tre fönster som heter Select Mouse, Select Button och Select Task.
 3. Under Select Mouse, välj den mus du vill konfigurera.
 4. Under Select Button, välj Middle Button
 5. Under Select Task, välj Other -> tryck sedan på Select Function och välj Middle Button i den nya rutan. Se skärmdump på hur inställningarna ska se ut.
 6. Klart!

Bli bättre på Google sök

Jag stötte på en riktigt bra lista som är god hjälp när man vill söka på Google och göra det bättre och ibland mer avancerat.

Några exempel:

Listan hittar du här: Google Search Features

Använd inte Visual Studios inbyggda webbserver!

Visual Studios inbyggda webbserver, även kallad Cassini Web Server, är en lättviktig webbserver som är tänkt att användas för att testa ASP.NET-applikationer i en utvecklingsmiljö. Webbservern är dock väldigt begränsad och det finns ett antal anledningar till att inte använda Cassini alls.

Webbservern är riktad till dem som inte har IIS på sin dator (exempelvis Windows XP Home-användare), men används ofta i professionell utsträckning också. Detta är inte speciellt bra, med tanke på att det finns ett otroligt mycket bättre alternativ: IIS.

Cassini ska aldrig ersätta IIS

Cassini är ingen IIS och ska definitivt inte ersätta IIS - inte ens i utvecklingsmiljö enligt mig. Den främsta anledningen till detta är att en ASP.NET-applikation i ett antal fall inte beter sig likadant i Cassini som i IIS. En webbapplikation kan fungera bra i Cassini - men när man går live med applikationen på en IIS så fungerar den inte alls.

Dessutom: Cassini är betydligt långsammare än IIS. Det finns också dokumenterade problem och lösningar (för både XP och Vista) gällande Cassinis långsamhet i Firefox.

Vad jag vill säga är att Cassini inte är en riktig webbserver och att den absolut inte ska användas professionellt. IIS finns av en anledning - och är en riktig webbserver.

Läs gärna Microsofts informationssida om Cassini.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics