Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Använd inte Visual Studios inbyggda webbserver!

Visual Studios inbyggda webbserver, även kallad Cassini Web Server, är en lättviktig webbserver som är tänkt att användas för att testa ASP.NET-applikationer i en utvecklingsmiljö. Webbservern är dock väldigt begränsad och det finns ett antal anledningar till att inte använda Cassini alls.

Webbservern är riktad till dem som inte har IIS på sin dator (exempelvis Windows XP Home-användare), men används ofta i professionell utsträckning också. Detta är inte speciellt bra, med tanke på att det finns ett otroligt mycket bättre alternativ: IIS.

Cassini ska aldrig ersätta IIS

Cassini är ingen IIS och ska definitivt inte ersätta IIS - inte ens i utvecklingsmiljö enligt mig. Den främsta anledningen till detta är att en ASP.NET-applikation i ett antal fall inte beter sig likadant i Cassini som i IIS. En webbapplikation kan fungera bra i Cassini - men när man går live med applikationen på en IIS så fungerar den inte alls.

Dessutom: Cassini är betydligt långsammare än IIS. Det finns också dokumenterade problem och lösningar (för både XP och Vista) gällande Cassinis långsamhet i Firefox.

Vad jag vill säga är att Cassini inte är en riktig webbserver och att den absolut inte ska användas professionellt. IIS finns av en anledning - och är en riktig webbserver.

Läs gärna Microsofts informationssida om Cassini.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics