Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Att sätta rättigheter i EPiServer

Har du stött på en Windows-inloggningsruta någon gång när du surfat till EPiServers admin- eller redaktörsläge? I så fall har du haft rättighetsproblem. Lösningen är också enkel.

Det är viktigt att komma ihåg att rättigheter i EPiServer kan ställas in i två steg:

  • Under Access Rights i adminläget (Set Access Rights)
  • I Web.Config, under <locations>

Under Set Access Rights ger du specifika användargrupper rättigheter i EPiServer-trädet, medan du i Web.Config ger rättigheter till fysiska mappar för webbplatsen.

Lösningen för att sätta korrekta rättigheter är följande:

  • Se till att användaren är medlem i en grupp som har åtkomst till administrationsläget, eller redaktörsläget och de rättigheter användaren ska ha där. Detta ändrar du under Set Access Rights.
  • Lägg till gruppen för vald mapp (location) i Web.Config.

Så här kan det se ut i Web.Config för exempelvis admin-mappen (där SpecificAdmins är den skapade gruppen):

<location path="myui/admin">
<system.web>
<authorization>
<allow roles="WebAdmins,Administrators,SpecificAdmins" />
<deny users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics