Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Så aktiverar du Windows-autentisering för IIS 7

Om du nyligen har aktiverat IIS 7 och vill köra en webbapplikation som kräver Windows-autentisering så kommer du initialt att stöta på problem - I IIS 7 är Windows-autentisering som standard inaktiverat.

Om du i Internet Information Services går in under Authentication för din webbplats så kommer där enbart att finnas tre alternativ - och inget av dem är Windows Authentication.

Det finns flera sätt att aktivera Windows-autentisering på. Microsofts artikel om hur du konfigurerar Windows-autentisering i IIS 7 är bra läsning, men det finns ett enklare sätt än det som beskrivs i nämnda artikel. Nämligen att via Program och funktioner i Kontrollpanelen aktivera de autentiseringsmöjligheter du behöver för din IIS 7:

  • Gå till Aktivera Windows-funktioner under Kontrollpanelen->Program och funktioner->Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner
  • Leta upp Security under Internet Information Services->World Wide Web Services
  • Klicka i Windows Authentication och tryck OK.

Om du behöver aktivera fler autentiseringsmöjligheter aktiverar du dem under samma nod. I IIS 7 har du nu möjlighet att aktivera Windows-autentisering för din webbplats, via Authentication.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics