Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

3 CSS-egenskaper du har glömt

Det finns en otrolig mängd fina CSS-egenskaper att använda sig av. Här är 3 CSS-egenskaper du inte visste fanns - men som mycket väl kan hjälpa dig i din utveckling.

1. white-space

Med hjälp av white-space kan du tala om för webbläsaren hur tom yta (exempelvis mellanrum) ska renderas. Följande värden finns för white-space:

  • normal, där flera mellanslag visas som ett.
  • nowrap, för att inte radbryta text.
  • pre, för att förformatera text.

2. visibility

visibility-egenskapen kan förväxlas med display - båda kan nämligen användas för att visa eller dölja element. Skillnaden är att visibility: hidden döljer ett element, men ytan som innehåller elementet finns fortfarande kvar. display: none döljer elementet och ytan helt.

Värden för visibility:

  • visible, som visar ett element.
  • hidden, som döljer element men visar ytan de finns på.
  • collapse, som används för att plocka bort en rad eller kolumn i tabeller.

3. text-transform

Med hjälp av text-transform kan du rendera text i versaler (stora bokstäver), gemener (små bokstäver) eller helt enkelt göra första bokstaven i varje ord till versal.

Värden för text-transform:

  • uppercase, för versaler.
  • lowercase, för gemener.
  • capitalize, för att transformera första bokstaven i varje ord till versal.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics