Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Dokumentera alltid i projekt - du vinner på det!

I många projekt sker internkommunikation på ett antal olika sätt - via mejl, projekthanteringssystem, möten, med mera. Det som är speciellt viktigt är att all information alltid är åtkomlig för alla i projektet. Detta betyder att dokumentation är jätteviktigt.

Det finns ett antal scenarion där missförstånd kan uppstå och ett av dem är där sådant som bör dokumenteras, tas muntligt i stället. Det kan handla om instruktioner för hur en funktion på en webbplats ska vara byggd, vad kunden vill förändra på webbplatsen, eller något helt annat som är av betydelse för projektet och dess medlemmar.

När instruktioner enbart tas muntligt ökar alltid risken för att fel och missförstånd ska uppstå. Dessutom påverkas effektiviteten i projektet, då det är större sannolikhet att samma instruktioner måste berättas på nytt, eller förtydligas.

Genom att i stället alltid dokumentera först, låta berörda parter ta till sig dokumentation och sedan, om behovet finns, förklara muntligt och räta ut frågetecken, vinner man tid som kan läggas på annat än internkommunikation. Detta bidrar till ett mer effektivt projekt och troligtvis en nöjdare kund.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics