Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Arkiv för juni 2009:

Firefox 3.5 är ute!

Firefox 3.5 loggaMozilla har lanserat Firefox 3.5!

Den nya versionen av webbläsaren är bättre på bland annat dessa punkter:

 • Snabbhet

  Framför allt JavaScript-motorn har snabbats upp.

 • Surfa anonymt

  Det finns nu bättre möjligheter till att surfa anonymt.

 • HTML 5

  Nya versionen har stöd för delar av HTML 5, bland annat <video>-taggen.

Nya Firefox 3.5 kan laddas ner på Mozilla.com.

Hantera HTML korrekt i EPiServer genom att använda XHTML string

Om du stöter på problem med att HTML-kod från en EPiServer-editor inte visas korrekt så beror det troligtvis på att sidegenskapen med HTML-kod är av typen Long string (>255) i stället för XHTML string (<255).

När du skrivit brödtext (exempelvis i egenskapen som heter MainBody) och publicerar din EPiServer-sida så visas HTML-koden i versaler och validerar alltså inte - om du använder dig av Long string.

Tricket är då alltså att byta egenskapstyp till XHTML string i stället.

Antipiratbyrån får fortsätta samla in IP-adresser

Regeringsrättens beslut idag påverkar inte Antipiratbyråns verksamhet, då de haft dispens för att kunna samla in IP-adresser. Detta innebär alltså att Antipiratbyrån får fortsätta att samla in IP-adresser och kränka den enskilda personens integritet.

Enligt tidigare artikel i DN rapporterades att Regeringsrätten inte gav Antipiratbyrån lagliga medel för att spåra misstänkta fildelare. Detta innebar i klartext att Ipred-lagen som trädde i kraft 1 april i år inte gällde.

Både Datainspektionen och rättsinstanserna länsrätten och kammarrätten slog fast att insamling av IP-adresser strider mot personuppgiftslagen.

Vi måste alltså fortsätta värna om något som är absolut självklart - den enskilde individens integritet och rätt till privatliv, även på Internet!

Hur du visar modalt popupfönster vid postback med jQuery och ASP.NET

Jag skrev nyligen om hur du kan använda dig av jQuery och SimpleModal för att smidigt skapa modala popupfönster. Jag visade även hur du skulle integrera SimpleModal med ASP.NET Web Forms. Nu tänkte jag visa dig hur du gör för att visa ett modalt popupfönster vid sidladdning i ASP.NET, vid exempelvis en postback.

Om du vill att ett modalt popupfönster ska visas direkt vid postback så behöver du köra ett script i metoden som anropas vid postback. Det finns flera sätt att göra det på, exempelvis genom att använda dig av ClientScriptManager.RegisterClientScriptBlock eller helt enkelt visa en tidigare dold PlaceHolder med JavaScript i sig.

Det viktiga när du kör scriptet är att du använder dig av jQuerys $(document).ready()-funktion. Om du inte gör det, så kommer du att få ett Operation Aborted-fönster som leder till ett Sidan kan inte visas-meddelande i Internet Explorer.

Så här använder du $(document).ready() för att undvika problem i Internet Explorer:

$(document).ready(function () {
$('.modalwindow').modal({ position: ["15%", "25%"] });
});

Använd länkstilar i CSS för en bättre användarupplevelse

På många webbplatser idag används inte de länkstilar som finns till hand - trots att de i allra högsta grad kan tillföra tydlighet och förbättra användarupplevelsen.

De olika länkstilarna jag talar om är följande:

 • a:link
 • a:visited
 • a:hover
 • a:active
 • a:focus

Genom att använda sig av samtliga länkstilar ovan (i den ordningen!) så kan du dels bestämma länkars beteende vid en rad olika användarfall, dels vara säker på att olika webbläsare tolkar och visar dina stilar korrekt. Dessutom slipper du lägga ner tid på att felsöka varför en viss länk får ett visst utseende vid ett visst användarfall - det finns olika bestämmelser hos webbläsare för i vilken ordning länkstilar ska läsas in - och håller man inte koll på detta så kan problem uppstå.

Så här ser en god uppsättning stilar ut för länkar:

a:link { color: #666 }
a:visited { color: #999 }
a:hover { color: #000 }
a:active,
a:focus { background: #000; color: #f1f1f1 }

Twitter är där du ska finnas och kommunicera

Twitter-loggaFör snart ett halvår sedan skrev jag en bloggpost om huruvida man skulle ställa sig till om man skulle använda Twitter eller svenska motsvarigheten bloggy för att mikroblogga. Medan bloggy gick från klarhet till klarhet tidigare i år med både användarantal och funktioner så är det väldigt enkelt att säga: Twitter är där du huvudsakligen ska finnas och kommunicera. Andra tjänster för att mikroblogga kan vara ett komplement, om du vill.

Personligen föredrar jag Twitter av en mängd olika anledningar. Här är några av de starkaste anledningarna till att använda Twitter och inte någon annan social media-tjänst för att mikroblogga.

 • Twitter är oftast den första nyhetskällan, både gällande världsnyheter och svenska nyheter
 • Twitter är bra för nätverkande, det är lätt att identifiera intressanta personer att följa
 • Du kan ta till dig mer finkornig information inom valda intresseområden på Twitter
 • Allt fler och fler företag använder Twitter och det på ett bra sätt

Jag är förespråkare av att twittra på engelska för att göra mig tillgänglig för hela världen, i stället för enbart Sverige.

Att fler kan ta del av det jag delger och jag kan få mer respons på Twitter är en av de allra största anledningarna till att jag hellre använder Twitter än någon annan mikrobloggtjänst.

Mitt Twitter-konto: dileno

Modala popupfönster med SimpleModal och ASP.NET

Jag skrev tidigare om hur man använder SimpleModal och jQuery för att skapa modala popupfönster. Vill du använda dig av SimpleModal-pluginet i en ASP.NET Web Forms-applikation så kan du stöta på problem.

Det SimpleModal gör är att lägga till kod för modalt popupfönster till body, vilket inte fungerar med ASP.NET Web Forms-tänket. Bland annat så slutar postbacks att fungera. Detta har att göra med att det modala popupfönstret helt enkelt ligger utanför <form runat="server">-taggen.

För att lösa detta problem behöver man gå in i källkoden för SimpleModal och ändra så att modala popupfönster läggs till form-taggen i stället för body-taggen.

Jag själv använder den packade varianten av SimpleModal (hittas på nedladdningssidan för pluginet) och det enda jag behövde göra var en sök och ersätt där jag ersatte body med form.

Skapa modala popupfönster med jQuery och SimpleModal

Med modala popupfönster ges möjlighet att fokusera specifikt innehåll för användaren. Detta har gjort att modala popupfönster varit intressant i flera år och fortsätter att vara det.

Exempel SimpleModalMed hjälp av det utmärkta JavaScript-biblioteket jQuery och SimpleModal-pluginet kan man väldigt enkelt skapa sina egna modala popuper, i stället för att skriva egen kod.

Det enda som behövs är att ladda ner senaste versionen av jQuery och SimpleModal, inkludera JavaScript-filerna och sedan köra denna kod i en separat JavaScript-fil:

$(document).ready(function() {
$('a#modalpopup').click(function(e) {
e.preventDefault;
$('div#mypopup').modal({ position: ["15%", "25%"] });
});
});

Koden ovan kräver att du har följande HTML-kod:

<a href="#" id="modalpopup">Öppna popup</a>

<div id="mypopup">...</div>

<div id="simplemodal-overlay"></div>
<div id="simplemodal-container"></div>

De två sista div:arna är till för lagerhanteringen för det modala fönstret och bör egentligen skapas programmatiskt med JavaScript.

 

Undvik att RequiredFieldValidator hindrar andra formulär från att skickas

Om du har flera formulär på samma ASP.NET-sida och använder dig av RequiredFieldValidator så är sannolikheten stor att valideringen körs för samtliga formulär på sidan. Detta innebär att formulär helt enkelt inte skickas.

Detta kan man undvika genom att använda sig av ValidationGroup-egenskapen på sina kontroller och på så sätt tala om vilka valideringskontroller som är knutna till vilka formulär. Så här:

<asp:textbox id="tb1" runat="server" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfv1" ... validationgroup="Group1" runat="server"/>

Varje grupp av formulärfält ska tillhöra olika valideringsgrupper.

Notera också att en knapp som inte tillhör någon valideringsgrupp kommer att validera alla kontroller som inte heller tillhör någon valideringsgrupp.

Här är ett mer komplett exempel med de två valideringsgrupperna UserInfo och Search som används för att åtskilja vilket formulär som skickas vid vilket knapptryck:

Namn: <asp:textbox id="tbName" runat="server" />

<asp:requiredfieldvalidator
id="rfvTbName"
controltovalidate="tbName"
display="Dynamic"
text="Skriv in namn."
validationgroup="UserInfo"
runat="server" />

<asp:button
id="btnSubmit"
text="Skicka"
validationgroup="UserInfo"
runat="server" />

Sök: <asp:textbox id="tbSearch" runat="server" />

<asp:requiredfieldvalidator
id="rfvTbSearch"
controltovalidate="tbSearch"
display="Dynamic"
text="Fyll i en sökterm."
validationgroup="Search"
runat="server" />

<asp:button id="btnSearch"
text="Sök"
validationgroup="Search"
runat="server" />

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics