Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Använd länkstilar i CSS för en bättre användarupplevelse

På många webbplatser idag används inte de länkstilar som finns till hand - trots att de i allra högsta grad kan tillföra tydlighet och förbättra användarupplevelsen.

De olika länkstilarna jag talar om är följande:

  • a:link
  • a:visited
  • a:hover
  • a:active
  • a:focus

Genom att använda sig av samtliga länkstilar ovan (i den ordningen!) så kan du dels bestämma länkars beteende vid en rad olika användarfall, dels vara säker på att olika webbläsare tolkar och visar dina stilar korrekt. Dessutom slipper du lägga ner tid på att felsöka varför en viss länk får ett visst utseende vid ett visst användarfall - det finns olika bestämmelser hos webbläsare för i vilken ordning länkstilar ska läsas in - och håller man inte koll på detta så kan problem uppstå.

Så här ser en god uppsättning stilar ut för länkar:

a:link { color: #666 }
a:visited { color: #999 }
a:hover { color: #000 }
a:active,
a:focus { background: #000; color: #f1f1f1 }

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics