Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Hantera HTML korrekt i EPiServer genom att använda XHTML string

Om du stöter på problem med att HTML-kod från en EPiServer-editor inte visas korrekt så beror det troligtvis på att sidegenskapen med HTML-kod är av typen Long string (>255) i stället för XHTML string (<255).

När du skrivit brödtext (exempelvis i egenskapen som heter MainBody) och publicerar din EPiServer-sida så visas HTML-koden i versaler och validerar alltså inte - om du använder dig av Long string.

Tricket är då alltså att byta egenskapstyp till XHTML string i stället.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics