Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Hur du visar modalt popupfönster vid postback med jQuery och ASP.NET

Jag skrev nyligen om hur du kan använda dig av jQuery och SimpleModal för att smidigt skapa modala popupfönster. Jag visade även hur du skulle integrera SimpleModal med ASP.NET Web Forms. Nu tänkte jag visa dig hur du gör för att visa ett modalt popupfönster vid sidladdning i ASP.NET, vid exempelvis en postback.

Om du vill att ett modalt popupfönster ska visas direkt vid postback så behöver du köra ett script i metoden som anropas vid postback. Det finns flera sätt att göra det på, exempelvis genom att använda dig av ClientScriptManager.RegisterClientScriptBlock eller helt enkelt visa en tidigare dold PlaceHolder med JavaScript i sig.

Det viktiga när du kör scriptet är att du använder dig av jQuerys $(document).ready()-funktion. Om du inte gör det, så kommer du att få ett Operation Aborted-fönster som leder till ett Sidan kan inte visas-meddelande i Internet Explorer.

Så här använder du $(document).ready() för att undvika problem i Internet Explorer:

$(document).ready(function () {
$('.modalwindow').modal({ position: ["15%", "25%"] });
});

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics