Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Modala popupfönster med SimpleModal och ASP.NET

Jag skrev tidigare om hur man använder SimpleModal och jQuery för att skapa modala popupfönster. Vill du använda dig av SimpleModal-pluginet i en ASP.NET Web Forms-applikation så kan du stöta på problem.

Det SimpleModal gör är att lägga till kod för modalt popupfönster till body, vilket inte fungerar med ASP.NET Web Forms-tänket. Bland annat så slutar postbacks att fungera. Detta har att göra med att det modala popupfönstret helt enkelt ligger utanför <form runat="server">-taggen.

För att lösa detta problem behöver man gå in i källkoden för SimpleModal och ändra så att modala popupfönster läggs till form-taggen i stället för body-taggen.

Jag själv använder den packade varianten av SimpleModal (hittas på nedladdningssidan för pluginet) och det enda jag behövde göra var en sök och ersätt där jag ersatte body med form.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics