Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Twitter-modul i ASP.NET för nedladdning

Om du har letat efter en Twitter-modul för ASP.NET så behöver du inte leta längre. Jag har skrivit ihop en modul i C# för att konsumera ett givet Twitter-flöde. Du kan ladda ner modulen och använda enkelt i ditt projekt.

Användning

Twitter-modulen fungerar som så att man väljer att visa ett eller flera meddelanden från ett givet Twitter-flöde. Det enda man behöver göra är att ange ett användarnamn som finns på Twitter och antalet meddelanden som ska visas.

Här är ett kodexempel för hur du visar fem Twitter-meddelanden i en Repeater.

Code-behind:

string userName = "dileno";

List<TwitterFeed> messages = TwitterFeed.Fetch(userName, 5);

if (messages.Count>0)
{
rptTwitterMessages.DataSource = messages;
rptTwitterMessages.DataBind();
}

Repeater i aspx/ascx:

<asp:Repeater ID="rptTwitterMessages" runat="server">
<HeaderTemplate><ul></HeaderTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>
<ItemTemplate><li><%#((TwitterFeed)Container.DataItem).Message %> (<a href="<%#((TwitterFeed)Container.DataItem).Link %>"><%#((TwitterFeed)Container.DataItem).PubDate %></a>)</li></ItemTemplate>
</asp:Repeater>

Ladda ner Twitter-modulen

Du kan ladda ner Twitter-modulen med komplett källkod och kodexempel för att testa och använda själv:

Ladda ner Twitter-modulen (zip-fil, 13 kB)

Korta instruktioner för implementation

  • Lägg in klassen TwitterFeed.cs i ditt projekt.
  • Nyttja koden i Default.aspx.cs för att visa Twitter-meddelanden som du vill.
  • I appSettings.Config finns nyckeln TwitterFeedUrl som du behöver kopiera till din appSettings.Config.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics