Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Arkiv för Företagande:

Ge utmärkt support och lyckas!

Igår när jag läste Anders Aleborgs blogginlägg på Binero-bloggen om att släppa kunderna fria, kom jag att tänka på några av anledningarna till att Binero blivit så stora. En av anledningarna är tänket på firman, att det ska vara enkelt att vara kund. Men en av de absolut grundläggande hörnstenarna i verksamheten, ända sen uppstarten, har varit supporten.

Jag kommer ihåg när Anders startade webbhotellet som initialt sett bar hans namn och vilka fantastiska insatser som gjordes för att kunderna skulle vara nöjda. Denna servicekänsla som gänget bakom Binero hade och har, är en av de allra mest avgörande orsakerna till att webbhotellet gått så bra och är bäst i Sverige. Personligen har jag aldrig haft något problem med Binero och när jag har behövt få information om något så har jag fått den informationen snabbt.

Detta är även en anledning till att företag som Fog Creek Software och 37signals lyckats så väl - förutom att göra fantastiska produkter bryr de sig verkligen om sina kunder. Detta innebär att kunderna blir nöjda och i många fall sprider information om hur bra tjänster dessa företag gör. Joel Spolsky, en av grundarna till Fog Creek Software, sammanfattar i ett blogginlägg från 2007 hur viktigt det är med utomordentlig kundsupport. Speciellt punkt 3, att göra kunder till fans (något som bland andra Apple lyckats lysande med), är tänkvärd. Du inte bara har kunder som köper dina produkter - de lägger ner tid på att sprida information om dig och dina produkter och det är guld värt.

Så, för att sammanfatta: skapa ett behov av din produkt och ge förbluffande god support. Du kommer att få igen det många gånger om!

5 tips för hur du blir bättre på det du gör

Att bli bättre på det du gör är ingen självklarhet. Oftast så måste du själv ta tag i hur du gör saker, för att kunna förbättra dig själv och dina kunskaper. Jag delar med mig av 5 tips för att du ska kunna bli bättre på det du gör.

Bli bättre på det du görJobba med folk som är bättre än du själv

Det finns alltid rum för förbättring. Om du redan är bäst på det du gör så är det bra - men du kommer troligtvis inte att bli bättre i samma takt som om du skulle jobba med någon som är bättre än du själv.

Att jobba med folk som är bättre än du själv har flera fördelar - ni kan bolla idéer, du lär dig mer och blir varje dag lite bättre än tidigare. Efter en viss tid kommer du själv märka att du blivit bättre.

Jobba med det du tycker är intressant

Fakta: du jobbar som bäst när du tycker att det du jobbar med är intressant.

Ju fler saker du är intresserad av som har att göra med ditt jobb, desto bättre kommer ditt arbete att bli.

Det är alldeles för få förunnat att jobba med något som man har en passion, ett brinnande intresse för. Att jobba med ett av sina intressen är ett privilegium och ska tas till vara.

Tänk på att det aldrig är för sent att tänka om, och att prova på många arbeten är bra när man har chansen - så att du senare har en förståelse för vad du själv tycker om att jobba med eller inte.

Sätt upp mål för dig själv

Utan mål är det lite svårare att utvecklas. Sätt upp specifika mål för dig själv och när de senast ska vara uppfyllda. Målen ska vara konkreta och bör såklart vara något du har nytta av - så att du är motiverad att jobba för att uppnå målen. När du klarat av dina mål - sätt nya, svårare mål.

Läs och gör

Läs om det du vill bli bättre på. Böcker, tidningar och framför allt på Internet. Prenumerera på intressanta bloggars RSS-flöden, häng med i diskussionerna på nätet och delta själv. När du läst, gör det du har läst om. Det är bra att läsa teori, men man behöver även praktisera.

Inse dina begränsningar

Inse dina begränsningar och förstå vad du kan göra åt dem. Om du vet vad du är dålig på är det lätt att börja förbättra det du är dålig på. Om du är expert inom ett visst område - välj att arbeta med ett annat område du inte är lika bra på. Initialt sett kommer det att ta mer tid - eftersom du lär dig - men så småningom kommer du att bli expert på det "nya" området också. Övning ger färdighet, som det heter.

En god idé är att fråga dina närmsta vilka dina svagheter är. Såväl kompisar som kollegor och släktingar. Allt eftersom kommer du att börja inse vad du är lite sämre på än vad du borde - och börja jobba på att förbättra detta.

Vad en webbredaktör bör kunna

Igår fokuserade jag på design och utveckling av webbplatser när jag skrev om vikten av att använda rätt kompetens till rätt uppgifter för att få bättre produktivitet och högre kvalité i webbprojekt. Idag tänkte jag lyfta fram den kompetens en webbredaktör bör ha för att göra mer än att bara publicera innehåll.

Jag har sett ett antal annonser där tyngdpunkten på en webbredaktörs jobb ligger på publicering av innehåll. Publicering i all ära, men en bra webbredaktör ska kunna så mycket mer. En riktigt bra webbredaktör vet hur man skriver texter för webben, hur man positionerar sig bättre i sökmotorer och hur man sprider sitt innehåll (för externa webbplatser, det finns intranät också).

Webbcopy - att skriva för webben

Webbcopy är att skriva för webben. Internet är inte som traditionell media. Vi läser och agerar på ett helt annat sätt på Internet än vad vi gör framför en tidning eller tv. Då gäller det att kunna anpassa sig efter målgruppen.

En webbredaktör bör vara duktig på webbcopy och att uttrycka sig kort, tydligt och exakt, gärna genom exempelvis punktlistor som underlättar när innehåll ska konsumeras på webben.

Sökmotoroptimering

Det skrivna ordet är otroligt viktigt för en god positionering i sökmotorer. En rätt skriven text med fetmarkerade nyckelord, god länkning till liknande resurser och bra struktur innebär ofta en högre positionering i sökmotorer.

Idag blir det mer och mer vanligt med sökmotorvänliga länkar, det vill säga länkar där man faktiskt förstår vad för innehåll som ligger bakom länken. Ett bra CMS hanterar sökmotorvänliga länkar och en bra webbredaktör vet vad denne ska ange för huvudrubrik på publikationer för att länken ska bli så bra som möjligt - och underlätta för sökmotorer.

Spridning av innehåll

Publicerar man på webben vill man att innehållet ska spridas och läsas. Det enklaste tipset är att erbjuda innehållet som RSS-flöden så att webbplatsens besökare kan prenumerera på webbplatsens innehåll - och återkomma när något nytt har skrivits.

Vidare kan man använda sig av externa tjänster såsom Twitter (och bloggy), Youtube, Slideshare med flera, för att i stort driva trafik till sin webbplats. Detta innebär att man bör posta filmklipp på Youtube, dela med sig av presentationer på Slideshare och skriva om sitt vardagliga jobb på Twitter och bloggy. Det handlar om att synas i de så kallade sociala medierna.

En kravprofil

En kravprofil för en webbredaktör skulle kunna se ut så här:

 • Mycket god erfarenhet av CMS och publicering av innehåll
 • Mycket god erfarenhet av webbcopy
 • God kommunikativ förmåga i såväl tal som text
 • Förståelse för webben, sociala medier och att bidra till att bygga ett varumärke
 • Kunskaper i sökmotoroptimering
 • Kunskaper i bildredigering med t.ex. Photoshop
 • Grundläggande kunskap i HTML och semantik på webben

Givetvis är ovanstående en grundläggande kravprofil som kan utökas och göras mer detaljerad. Huvudregeln bör dock vara att en webbredaktör kan webbcopy, har en god förståelse för hur webben fungerar och vet hur man sprider information.

Rätt kompetens vid rätt tillfälle för ökad produktivitet och högre kvalité

När man jobbar med ett projekt är det mycket viktigt att hela tiden vara produktiv och att leverera ett kvalitativt arbete. Detta kan åstadkommas med olika stora arbetsinsatser beroende på vilken projektmodell man väljer, men man kan även påverka genom att se till att rätt kompetens är på rätt plats i projektet. I webbprojekt är det särskilt viktigt att skilja på tre olika kompetenser - systemutveckling, gränssnittsutveckling och grafisk design.

Roller i webbprojekt

I ett typiskt webbprojekt som handlar om produktion av en webbplats ingår oftast

 • projektledare
 • designer
 • gränssnittsutvecklare
 • systemutvecklare

Övriga projektmedlemmar som bör förekomma är

 • teknisk projektledare
 • systemarkitekt
 • interaktionsdesigner
 • testare

Lite beroende på webbprojektets karaktär finjusteras behovet av de olika kompetenserna.

Jag tänkte särskilt gå in på vikten av att förstå vad en designer, gränssnittsutvecklare och systemutvecklare gör i ett webbprojekt - och hur man på bästa sätt använder dessa kompetenser.

Jag ska förtydliga att en gränssnittsutvecklares och en systemutvecklares arbetsuppgifter till stor del består av programmering. En gränssnittsutvecklare arbetar med det som syns utåt - det yttre lagret - det vill säga programmering av den grafiska designen och hur väl en webbplats syns i sökmotorer (bland annat). En systemutvecklare jobbar med det bakomliggande lagret som inte syns, men i högsta grad märks. Det handlar bland annat om databaskopplingar och logik för att hantera vad som sker när en besökare interagerar med webbplatsen, exempelvis skickar iväg ett formulär.

Ett vanligt missförstånd i webbprojekt

Om och om igen stöter jag på webbprojekt där de olika kompetenserna grafisk design, gränssnittsutveckling och systemutveckling slås ihop och får utföras av en person. Jag skulle vilja säga att det är fel att låta en person jobba med vitt skilda kompetenser. Det är i väldigt få fall resultatet blir bra och dessutom inom tid och budget för projektet.

Jag är medveten om att det finns många mindre byråer där det krävs flexibilitet och en bred kunskap hos den specifika projektmedlemmen, för att kunna utföra jobbet. På större byråer är denna flexibilitet och kunskap vanligt förekommande också - men jag lovar - någon del i projektet kommer att bli lidande om en och samma person ska utföra arbete som tre personer normalt sett bör göra.

Varför är det så här då?

Det behövs expertis inom olika kompetenser

För att man ska kunna vara så effektiv och produktiv som möjligt i projekt så krävs det att rätt kompetens jobbar med rätt uppgifter. Detta innebär att den som är expert inom ett område jobbar med just det området - och inget annat. För att åstadkomma detta behövs självfallet projektmedlemmar med rätt expertis, och i webbprojekt innebär detta att så olika kompetenser som grafisk design, gränssnittsutveckling och systemutveckling bör utföras av åtminstone en person per kompetens.

Om man inte har kompetensen i huset så finns det bra expertis att få tag på utifrån till en godtagbar penning. Man behöver inte alltid anlita dyra konsulter för att utföra jobb, även om en duktig konsult innebär att jobbet blir väldigt väl genomfört.

Skilj på designers och utvecklare!

Vad gäller kompetenserna grafisk designer, gränssnittsutvecklare och systemutvecklare så går de hand i hand - vilket troligtvis är anledningen till att ett missförstånd gällande dessa kompetenser finns. Det råder en generell tro att kan en person ebbdesign så kan den också webbutveckling. Fel! Webbdesign jobbar en grafisk designer med. Webbutveckling är det en programmerare jobbar med.

Just uttrycket programmerare är ett i många fall vedertaget (och ofta felaktigt) uttryck för någon som utvecklar webbplatser - det vill säga både gränssnittsutvecklare och systemutvecklare. Det är viktigt att skilja på dessa olika kompetenser och få en förståelse för dem, för att kunna leverera mer framgångsrikt i webbprojekt.

Det finns givetvis undantag - en designer kan vara en god gränssnittsutvecklare eller tvärtom. Däremot är en designer eller gränssnittsutvecklare sällan en bra systemutvecklare.

Huvudregeln när ett projektteam ska sättas ihop, bör vara att olika personer behövs för dessa olika kompetenser - alltså grafisk design, gränssnittsutveckling och systemutveckling.

Slutresultatet blir bättre

Genom att skilja på olika kompetenser och ha expertis inom de olika kompetenserna som krävs i ett webbprojekt är det större sannolikhet att projektet blir framgångsrikt. Det kan till en början vara knepigt med intern kommunikation mellan de olika kompetenserna, men det handlar om att utbilda varandra så att de olika projektmedlemmarna får förståelse för vad övriga personer i projektet gör - och hur alla kan interagera med varandra.

Slutresultatet kommer att innebära en vinst i produktivitet, med högre kvalité på projektet och en kund som är nöjd.

Excitera Enterprise Forum

ExciteraJag var ikväll på Excitera Enterprise Forum, ett nätverk för framför allt studenter och yngre som brinner för entreprenörsskap och företagande.

Gänget bakom Excitera anordnar träffar där de bjuder in till presentationer och öppna diskussioner, i syfte att inspirera och väcka intresse hos blivande entreprenörer.

Kvällens gäster var Elby Kwok Drewsen (Lotus Travel), Ola Ahlvarsson (Result och Nöjesguiden) och Pontus Lindwall (vd på Betsson), som alla höll en varsin presentation, inspirerade och talade om vikten av att jobba hårt och tro på det man gör - och samtidigt ha kul.

Jag måste dessutom säga att det var ett riktigt bra ordnat event ikväll, på Näringslivets hus mitt i stan. Elby, Ola och Pontus är alla drivna entreprenörer som brinner för sin sak och det var lätt att få igång entreprenörsstämningen.

Efteråt var det mingel. Bland annat advokatbyrån Vinge var med och sponsrade eventet, med hela fyra unga advokater i sin monter, och det var mycket givande att prata med dem. Betsson hade ett spelbord och när man gick hem fick man bland annat en goodiebag och tidningen Entreprenör.

Excitera Enterprise Forum är ett givet event för framtiden och jag väntar med spänning på nästa tillfälle.

Bli mer produktiv och effektiv genom att inte snåla in på kontorsutrustning

Om och om igen stöter jag på sammanhang där det snålas in på kontorsutrustning för att spara pengar. Inget kan dock vara mer fel. När det handlar om en arbetsplats så är det mycket viktigt att välja rätt och bra utrustning så att fokus kan läggas på att utföra jobbet, utan irritationsmoment.

När det handlar om kontorsutrustning är det väldigt lätt att köpa det billigaste som finns att få tag på. Typisk utrustning företag försöker spara pengar på: kontorsstol, skrivbord, dator, mus, tangentbord och datorskärm.

Kontorsstol och skrivbord

HermanMiller Aeron-stolenEn kontorsanställd sitter sannolikt minst sex timmar vid sitt skrivbord varje dag - under vissa omständigheter betydligt längre tid. Då är det av stor betydelse att det är bra kvalité på kontorsstolen och skrivbordet.

Framför allt kontorsstolen spelar stor roll; en dålig kontorsstol är obekväm, hård att sitta på och kan skapa ryggproblem. En bra kontorsstol är ergonomisk med flera möjligheter till anpassning. Om du letar efter en bra kontorsstol så ska du se till att stolen åtminstone uppfyller dessa kriterier:

 • justerbar i höjdled
 • justerbar rygg
 • har armstöd

Vad gäller skrivbordet så är det viktigt att inte snåla på skrivbordsyta. Höj- och sänkbara skrivbord måste inte kosta en förmögenhet idag. Ett justerbart skrivbord underlättar dessutom avsevärt, speciellt vid långa arbetspass.

Stolen till höger är en HermanMiller Aeron-stol. Dessa stolar var mycket populära under IT-boomen och används idag av företag som Adobe och Microsoft.

Dator

En långsam dator är en produktivitetsdödare och inte direkt en moralhöjare. En anställd förväntar sig att kunna utföra sitt arbete i en viss takt och om datorn är för långsam är det givet att tid går till spillo.

En dator kan lätt snabbas upp genom att uppgradera med mer minne. Minne är dessutom väldigt billigt i förhållande till vad det ger tillbaka.

Mus och tangentbord

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000Det som är absolut mest vanligt att spara in pengar på är nästan det viktigaste - mus och tangentbord. Många använder standardutrustningen som följer med datorn. Ett standardtangentbord och en standardmus är okej, men håller inte i längden. Dagens möss och tangentbord har en rad användbara multimediafunktioner som standardutrustning inte har. Det är ett måste idag att ha en optisk mus, eller en lasermus.

Att ha samma utrustning hemma som på jobbet underlättar och ska inte underskattas!

Exempel på bra paket:

Jag själv använder Logitechs tangentbord diNovo Edge tillsammans med en tidig version av musen MX518. Det är dyr utrustning, men den är värd sitt pris flera gånger om!

Skärm

En bra tft-skärm är skonsam mot ögonen. Dagens tft-skärmar har bra responstid, god kontrast och är dessutom prisvärda. En widescreen tft-skärm på 22 tum kostar inte mer än 2000 kr idag och är en mer än utmärkt standardskärm för de flesta arbetsplatser. En widescreenskärm ger större arbetsyta än en normal skärm och studier har visat att ju större arbetsyta, desto effektivare arbete.

En skärm ska kunna justeras, antingen i höjdled eller genom att vicka på den. Helst på båda sätten. Om en skärm inte kan justeras på något av dessa sätt så är den skärmen inte värd att köpa!

Två skärmar ökar effektiviteten ännu mer!

För ett antal år sedan utförde Microsoft studier som visade att om man började använda två (eller fler) skärmar till samma dator så ökade produktiviteten med 9-50 %. Det finns fler källor som bekräftat liknande siffror.

Ponera att en extra skärm sparar 30 minuter om dagen; det skulle ge 100 timmar per år. Om snittpriset per arbetad timme är 500 kr så får man igen 50000 kr på den extra skärmen - vilket skulle ge ca 25 x investeringen tillbaka på ett år, förutsatt att skärmen kostar 2000 kr. Siffror som skulle få vem som helst att förstå att en extra skärm är en investering väl värd kostnaden!

Slutligen

Att lägga ner bara aningen mer pengar på kontorsutrustning kommer att ge en effekt som absolut ökar komforten och produktiviteten. Sitter man mycket vid en dator är ergonomin A och O. Många små förbättringar tillsammans gör att helheten kommer att ge en bra upplevelse på jobbet och du kommer att inse att slutresultatet är väl värd investeringen.

Därför ska du starta eget i lågkonjunktur

En lågkonjunktur behöver inte vara en så dålig tid att starta eget i som många tror. I denna bloggpost tar jag upp några av fördelarna med att starta eget företag i en lite sämre ekonomi.

Dina konkurrenter är färre

I en lågkonjunktur är det många företag som går i konkurs. Om du startar eget kan du starta litet och allt eftersom efterfrågan på dina tjänster blir större kan du utöka och ta marknadsandelar. På så sätt har du en god position inför den kommande högkonjunkturen.

Exempel på företag som startades i lågkonjunktur: Microsoft och Apple.

Dina kostnader kommar att vara låga

När du startar ditt företag kommer företaget vara så litet så att omkostnaderna inte blir speciellt höga jämfört med kostnader för stora företag. Stora företag har inte helt sällan betydelsefulla administrativa kostnader. Ett litet företag kommer att ha lägre hyra för sitt kontor jämfört med ett stort företag. Kostnadseffektivitet är a och o om man ska driva företag i lågkonjunktur.

Du kan sätta rimliga löner

Under en högkonjunktur stiger lönerna och hos vissa företag stiger lönerna orimligt mycket. Det är ingen hemlighet att löneutvecklingen mattas av under en lågkonjunktur. En del företag tvingas till och med att sänka lönen för sina medarbetare.

I en lågkonjunktur är det lättare att hitta personal som du kan ge en rimlig lön från början.

Du kommunicerar smidigare

Det är kortare beslutsvägar och du kommunicerar smidigare i ett litet företag. Detta gör att du lättare kan anpassa dig efter kundens önskemål eller snabbt kan göra justeringar som behövs. Att vara flexibel är en viktig egenskap i en lågkonjunktur.

Du kan fokusera på några få områden

Är det bäst att vara bra på det mesta eller expert inom några få områden? I en lågkonjunktur är det onekligen viktigt att vara mångsidig, men samtidigt ha spetskompetens. Många mångsidiga företag utan spetskompetens konkurrerar med varandra i en lågkonjunktur - då är det bättre att nischa sig och vara expert på några få områden.

I en ekonomisk svacka krävs det medarbetare som kan kavla upp armarna och verkligen utföra ett gott jobb.

Förbered dig på hårt arbete

I en svagare marknad är det extra viktigt att vara beredd på att lägga ner mer tid för företaget. Därför är det viktigt att du är den typ av person som kan göra avkall på en del av ditt privatliv, till förmån för företagandet, som blir en livsstil.

Det är viktigare att du är rätt person för uppdraget än tidpunkten du väljer att starta företag.

Det är även mycket viktigt att du väljer rätt medarbetare från början. Den tid du lägger ner på rätt rekrytering i början kommer du att ha igen många gånger om senare.

Kom också ihåg - det är bättre att agera nu än senare.

Resultatet av 24 Hour Business Camp

Jag skrev här om dagen om 24 Hour Business Camp, ett event som ska inspirera till företagande och som avslutades idag fredag.

De cirka 90 deltagarna skulle bygga drygt 50 webbtjänster24 timmar. Nu kan vi se resultatet:

Läs om tjänsterna och rösta på dem

Jag måste säga att det är ett flertal riktigt intressanta och genomtänkta tjänster som har tagits fram. Imponerande!

24 Hour Business Camp går av stapeln

24 Hour Business Camp är ett event som går av stapeln i dagarna. Eventet går ut på att 90 entreprenörer ska starta 52 tjänster 24 timmar.

Detta är mycket intressant med tanke på dagens marknadsläge. 24 Hour Business Camp är ute för att inspirera och visa att det är möjligt att förverkliga sina idéer, trots en svag konjuktur.

Ikväll åker deltagarna ut och imorrn torsdag sätter de igång med arbetet att plocka fram sina tjänster. Det ska bli riktigt kul att följa eventet och se vad entreprenörerna har för idéer.

Vi som inte är med får nöja oss med att följa eventet via livebloggen.

Ett speciellt lycka till går till min kollega Jesper från Online PR och till Mattias Järnhäll som jag känt länge. Mattias Järnhäll är för övrigt en av inspiratörerna till eventet som Ted Valentin drog igång.

Hur företag bör hantera förfallna supportärenden

Jag fick precis ett mejl från Logitechs support. De talade om att de markerar mitt problem med ett högtalarpaket som löst, för att jag inte hört av mig till dem på en vecka.

Det tycker jag är fel sätt att hantera förfallna supportärenden på. Problemet behöver såklart inte vara löst bara för att jag inte hört av mig på en vecka.

Så här bör förfallna supportärenden hanteras

Logitech och andra företag bör göra så här när ett supportärende har förfallit:

 1. Kontakta kunden per telefon/e-post efter en vecka och fråga om problemet har löst sig.
 2. Om problemet har löst sig så är det betydelsefullt att få veta vad som löste problemet, så att företaget kan hjälpa andra kunder med samma problem.

Jag kan i det här fallet ta kontakt med Logitech och tala om vad som var lösningen, men jag tycker att det är upp till företag själva att ta kontakt med sina kunder, för att få reda på hur en produkt uppfattas - och i det här fallet få reda på om supportärendet har fått en lösning.

Nu kommer Logitech i stället, på grund av min tidsbrist, inte att få reda på lösningen på problemet. Hade jag jobbat på Logitech hade jag verkligen velat veta varför kunden inte återkopplade i ett supportärende.

Det är företagens skyldighet att ge konsumenter tillräckligt god service

Enligt min uppfattning ska företag ge konsumenter tillräckligt med service och ta initativ till kontakt om det behövs, så att konsumenten inte behöver lägga ner tid och pengar på det själv. Som konsument har man inte alltid ork och tid att själv ta initiativ för att lösa ett problem som inte borde ha funnits från början. Företag ska göra det enkelt att vara konsument, helt enkelt.

Skicka ut enkät!

En bra grej Logitech gjorde var dock att skicka ut en enkät där jag kunde bedöma hur kontakten med deras support hade varit. Det är ett steg i rätt riktning.

Mer sådan återkoppling behövs dock från företag, så att de kan erbjuda ännu bättre support.

Så lägger du till ditt företag i Google Maps

Att använda Google Maps för kartor blir mer och mer populärt och är ett mycket effektivt sätt att visa var en plats finns - och för företag även visa kontaktuppgifter. Om du har ett företag och vill att företaget ska vara synligt i sökningar i Google Maps så kan du vänta på att Google hittar dig - eller så lägger du till ditt företag själv.

För att kunna lägga till ditt företags kontaktinformation i Google Maps behöver du först och främst skapa ett Google-konto. Med fördel döper du kontot till något som är associerat med ditt företag, exempelvis företagsnamnet.

Lägg till ditt företag i Local Business Center

När du väl har ett konto loggar du in på Google Maps Local Business Center.

I Local Business Center kan du välja två sätt att lägga upp din företagsinformation på:

 • Lägg till ett nytt företag (Se bild »)
 • Lägg upp en datafil

Under Lägg till ett nytt företag så fyller du i ett formulär med information, medan datafilen ska vara ett Excel-ark. Det finns tydliga instruktioner för hur du går tillväga.

Sök på Google Maps

Dina potentiella kontakter kan också söka på ditt företag på Google Maps, exempelvis genom följande sökning:

företagets namn loc: stockholm

Slutresultat

Så här kan resultatet se ut (obs att nedanstående är ett högst fiktivt företag):

Exempel på hur ett företag kan se ut i Google Maps

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics