Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Arkiv för HTML:

Så skriver du ut HTML-kod som ligger i XML-block

Ibland måste man ha HTML-kod i XML-block för att formattera text som ligger i XML-block och ska visas på en webbsida. Jag visar dig två metoder som kan spara tid för dig - och samtidigt skriva ut HTML-kod som ligger i XML-block korrekt.

CDATA

Du kan använda dig av CDATA-blocket för att bädda in HTML-kod i ett XML-element. Då startar du CDATA-blocket med <![CDATA[ och avslutar med ]]>. Så här:

<Address>
<![CDATA[
Kungsgatan 7
<br />SE-11343 Stockholm
<br />Sverige
]]>
</Address>

Entiteten för start- eller slut-taggen

Om det inte fungerar att använda sig av CDATA så kan du i stället skriva ut entiteten för start- eller slut-taggen. < blir då &lt; och > blir då &gt; Så här:

<Address>
Kungsgatan 7
&lt;br /&gt;SE-11343 Stockholm
&lt;br /&gt;Sverige
</Address>

Så positionerar du legend-elementet i formulär

Att positionera legend-elementet korrekt i ett formulär och få det att se likadant ut i alla webbläsare är omöjligt. Ett sätt att lösa problemet är att lägga in ett nytt element inuti legend-elementet och positionera det nya elementet - exempelvis en <span>:

<fieldset>
<legend><span>Registrera dig</span></legend>
...
</fieldset>

Med hjälp av CSS kan du sedan använda position-egenskapen för att positionera span-elementet:

fieldset { position: relative }

legend span {
position: absolute;
top: -16px;
left: 0
}

Om du inte tycker om den extra markup:en så kan du använda JavaScript för att lägga in det extra span-elementet. Du kan även skippa <legend> helt och hållet och i stället använda dig av en vanlig rubrik, exempelvis <h2>.

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics