Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Prenumerera på RSS

Arkiv för Windows:

Så installerar du en ny hårddisk i Windows

När du ska installera en ny hårddisk i Windows finns det ett mycket enkelt sätt att göra det på. Du kan nämligen ta god hjälp av Computer Management, där du har i princip allt du behöver för att hantera dina hårddiskar.

Computer Management hittar du genom att under i startmenyn högerklicka på Computer och välja Manage. I vänstra kolumnen får du sedan expandera Storage och gå in på Disk Management.

Disk Management

Under Disk Management lokaliserar du sedan din nya hårddisk (det står att den är Unallocated), högerklickar på den och väljer New Simple Volume.

Sedan är det bara att följa wizard:en och välja de inställningar som är rätt för dig. Hårddisken behövs också formateras innan den kan användas. Ju större hårddisk, desto längre tid att formattera.

Formattering av hårddisk i Disk Management

När formateringen är genomförd är hårddisken sedan klar för användning.

Så får du igång din SQL Server 2008-instans

Om du har en SQL Server 2008-instans som inte fungerar så kan det bero på flera orsaker. Jag visar dig hur du får igång SQL Server 2008 om du får felmeddelandet Error Locating Server/Instance Specified:

Provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified

Detta bör du göra för att lösa problemet:

 • Se till att tjänsten SQL Server Browser inte är inaktiverad. Detta kontrollerar du under Kontrollpanelen->Administrativa Verktyg->Tjänster.
 • Se till att TCP/IP är aktiverat. Detta gör du i Sql Server Configuration Manager under SQL Server Network Configuration->Protocols for (SQLEXPRESS). Högerklicka på TCP/IP i listan för att aktivera.
 • Se till att Remote Connections (fjärranslutning) är tillåtet för din SQL Server-instans. Detta gör du i SQL Server Management Studio, via högerklick på instansen->Properties->Connections och genom att kryssa i Allow remote connections to this server.

Sist, men inte minst - säkerställ att din anslutning till SQL Server-databasen har rätt uppgifter (server, databas, användare, lösenord).

Så aktiverar du Windows-autentisering för IIS 7

Om du nyligen har aktiverat IIS 7 och vill köra en webbapplikation som kräver Windows-autentisering så kommer du initialt att stöta på problem - I IIS 7 är Windows-autentisering som standard inaktiverat.

Om du i Internet Information Services går in under Authentication för din webbplats så kommer där enbart att finnas tre alternativ - och inget av dem är Windows Authentication.

Det finns flera sätt att aktivera Windows-autentisering på. Microsofts artikel om hur du konfigurerar Windows-autentisering i IIS 7 är bra läsning, men det finns ett enklare sätt än det som beskrivs i nämnda artikel. Nämligen att via Program och funktioner i Kontrollpanelen aktivera de autentiseringsmöjligheter du behöver för din IIS 7:

 • Gå till Aktivera Windows-funktioner under Kontrollpanelen->Program och funktioner->Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner
 • Leta upp Security under Internet Information Services->World Wide Web Services
 • Klicka i Windows Authentication och tryck OK.

Om du behöver aktivera fler autentiseringsmöjligheter aktiverar du dem under samma nod. I IIS 7 har du nu möjlighet att aktivera Windows-autentisering för din webbplats, via Authentication.

Så aktiverar du ASP.NET och IIS i Windows Vista - enkel checklista

Det är onödigt krångligt att aktivera de moduler som behövs för att få ASP.NET och IIS att köra i Windows Vista. Här är en enkel checklista över det du behöver göra nästa gång du vill få igång ASP.NET och IIS 7 i operativsystemet:

De Windows-funktioner som ska aktiveras är följande:

 • Internet Information Services
 • Under World Wide Web Services, kryssa i Application Development Features, så att .NET Extensibility, ASP.NET, ISAPI Extensions och ISAPI Filters är ikryssade.

Se bild:

Aktivera Internet Information Services och Application Development Features

Windows Installer CleanUp Utility fixar problem med dina installationer

Har du någon gång stött på problem med att en installation i Windows avbryts, inte kan genomföras eller liknande? Då kommer det lilla verktyget Windows Installer CleanUp Utility till räddningen.

Vad verktyget gör är att rensa installationer som inte genomförts. CleanUp Utility kommer även att ta bort installationsfiler som ligger och skräpar sedan tidigare (och kan hindra nya installationer av programversioner).

Notera att programmet enbart fungerar för Windows Installer-installationer.

Läs mer om och ladda ner Windows Installer CleanUp Utility

Använd EasyIIS för att administrera dina webbplatser

EasyIISOm du använder Windows XP så har du vid säkert fler än ett tillfälle svurit över att IIS 5.1 i grundutförandet inte tillåter dig att ha flera webbplatser vid sidan om varandra. Du måste alltid köra en standardwebbplats i IIS:en och byta ut hemkatalogen för den varje gång du ska utveckla en ny webbplats. Knepigt värra att administrera. Det är här EasyIIS kommer in!

EasyIIS låter dig ha flera webbplatser bredvid varann

EasyIIS är det lilla, smarta verktyget som låter dig installera flera webbplatser och ha dem vid sidan om varandra i IIS:en. Du kan starta och stoppa webbplatser som du vill, och skapa nya. I IIS:en dyker dessa sedan upp automatiskt för mer avancerad konfiguration.

Själv har jag en genväg till EasyIIS nere i snabbstartfältet, för lätt åtkomst.

Ladda ner EasyIIS

EasyIIS är givetvis gratis och laddas ner på Code Project.

Så döljer du mappar för Windows Vistas sökindexering

Jag har tidigare skrivit om hur du stänger av sökindexeringen i Windows Vista. I stället för att stänga av indexeringen, kan du finjustera exakt vad du ska kunna söka efter. Jag visar dig hur du döljer mappar som du inte vill ska indexeras för sök i Windows Vista.

Hur du döljer specifika mappar för sökindexering

 1. I Windows Vistas sök, skriv in Indexing Options och välj alternativet som dyker upp i menyn.
 2. Under Indexing Options, klicka på Modify.
 3. Indexed Locations dyker upp och det är här du gör dina inställningar:
  Indexed Locations i Windows Vista
 4. Under Indexed Locations är det indexerade innehållet ibockat. För att dölja innehåll för Vistas sökindexering, avbockar du helt enkelt mappen vars innehåll du inte vill ska dyka upp i sökresultaten när du söker. I kolumnen Exclude visas de mappar du har dolt - i mitt fall Videos.

Justera i Utforskaren

Du kan även gå in i egenskaper för en specifik mapp och välja bort indexering för mappen. Så här gör du:

 1. Högerklicka på en mapp och välj Properties, tryck sedan på Advanced.
 2. I den nya rutan Advanced Attributes avbockar du alternativet Index this folder for faster searching och trycker på OK.Advanced attributes i Windows Vista
 3. Klart!

Så fixar du felmeddelandet "The printer Adobe PDF cannot be found"

The Printer Adobe PDF cannot be found

Om du får felmeddelandet The printer "Adobe PDF" cannot be found när du ska öppna ett dokument, exempelvis en PowerPoint-presentation, så löser du problemet genom att starta tjänsten Print Spooler. Så här gör du för att starta tjänsten Print Spooler:

 1. Gå till Start->Kör och skriv in services.msc (I Windows Vista, sök bara på services.msc).
 2. Leta upp tjänsten som heter Print Spooler.
 3. Högerklicka på tjänsten och välj Start.

Om alla alternativ i högerklickmenyn är inaktiverade så måste du välja Startup type för tjänsten. Det gör du så här:

 1. Dubbelklicka på tjänsten Print Spooler.
 2. Under Startup type, välj Automatic och se till att tjänsten är startad.

Så stänger du av autorun och autoplay i Windows

För att försäkra sig mot snabbt spridande virus som bland annat sprider sig via USB-minnen, är det en god idé att stänga av autorun och autoplay i Windows, för att öka säkerheten. Jag visar dig hur.

Instruktioner för att stänga av autorun och autoplay

 1. Gå till Start->Kör och skriv in gpedit.msc, välj Ok
 2. Gå till Datorkonfiguration->Administrativa mallar->System
  I Windows Vista: Datorkonfiguration->Administrativa mallar->Windows-komponenter->AutoPlay-policies
 3. I listan, dubbelklicka på Inaktivera automatisk uppspelning (i vissa fall Turn off Autoplay) och se till att alternativet Inaktiverad (Disabled) är valt. Tryck Ok.

Du kan även ladda ner Tweak UI från Microsoft för att göra dessa inställningar i Windows XP.

Stäng av sökindexering i Windows Vista

En av de stora nyheterna i Windows Vista var en ny indexeringstjänst som förbättrade sökning i operativsystemet. Windows Vistas sök är trevlig - man kan till exempel starta program genom att söka efter dem direkt från startmenyn - men det finns tillfällen då man inte vill att innehållet på hårddisken ska indexeras.

Varför stänga av indexering?

Det finns flera anledningar till att stänga av indexeringstjänsten i Windows Vista:

 1. Den är prestandakrävande. Vistas indexeringstjänst indexerar innehåll fast du använder datorn, vilket gör datorn långsammare.
 2. Det finns andra indexeringstjänster som är snabbare och mer effektiva, exempelvis Google Desktop.
 3. Du använder inte sökfunktionaliteten i Windows Vista.

Hur du stänger av indexeringen helt och hållet

Det enklaste sättet att stänga av indexeringen helt och hållet är att inaktivera tjänsten Windows Search Service. Det gör du så här:

 1. Gå till Services (använd sök i startmenyn och sök på services).
 2. Leta upp tjänsten som heter Windows Search, högerklicka på den och välj Properties.
 3. Till höger om Startup type, välj Disabled.
 4. Under Service status, tryck på Stop.

Hur du inaktiverar Windows Search-tjänsten

Stäng av indexering för en specifik hårddisk

Om du inte vill stänga av indexeringen helt och hållet, så finns alternativet att stänga av indexering för en specifik hårddisk. Det gör du så här:

 1. Öppna Utforskaren och högerklicka på hårddisken du vill stänga av indexeringen för. Välj Properties.
 2. Bocka ur alternativet Index this drive for faster searching, tryck Apply.
  Inaktivera indexering för en specifik hårddisk
 3. I rutan som dyker upp, Confirm Attribute Changes, välj alternativet Apply changes to drive C:\, subfolders and files och tryck på Ok.

Integrera tredjepartssök i Vista Service Pack 1

I Windows Vista Service Pack 1 är det möjligt att välja en annan applikation för sök än Vistas inbyggda. Exempelvis kan du associera sökprotokollet med en tredjepartsappikation för sök. Läs mer om detta: Overview of Windows Vista desktop search changes in Windows Vista Service Pack 1

Till sidhuvudet

Clicky Web Analytics